banner

Grants4Apps® Turkey

Son Başvuru Tarihi: 04.03.2018

12 gün kaldı!

Google Takvimine Ekle

Grants4Apps Turkey, sağlık alanındaki yerel girişimcilere ve ekosisteme destek amacıyla yürütülen; seçilen her bir girşimciye 50.000 TL hibe, 100 gün süren çalışma alanı, eğitim ve mentorlük desteği veren bir girişim hızlandırma programıdır.

Bayer tarafından ilk olarak 2014 yılında Berlin’de başlatılan Grants4Apps Girişim Hızlandırma Programı; bugün dünyanın birçok ülkesinde yerel ölçekte devam etmektedir. Grants4Apps Turkey ise ilk kez 2018 yılında başvuru kabul edecektir.

Grants4Apps programında, sağlık ve teknoloji girişimcileri ile sektörün uzmanlarını bir araya getirerek dijital sağlık dünyasında büyümelerini sağlıyoruz. İnsan sağlığı ve hayvan sağlığı iş alanlarına ya da kurumsal firmalara iş ve teknoloji çözümleri sunmaya odaklanan erken dönem girişimleri arıyoruz.

Siz de bu alanlarda fikir aşamasını geçmiş, yaratıcı iş modeli, teknoloji ya da IT çözümlerine sahipseniz, başvurularınızı bekliyoruz!

 

Özellikle aşağıdaki 5 alanda yenilikçi çözümleri arıyoruz:

İlaç İş Birimi ile ilgili
 • Onkoloji (Kanser Bilimi)
 • Oftalmoloji (Göz Sağlığı)
 • Kardiyoloji (Kalp ve Damar Sağlığı)
 • Hematoloji (Kan ve Dolaşım Sağlığı)
 • Kadın Sağlığı (Ör: Aile Planlaması, Endometriozis, vb.)
 • Nefroloji (Böbrek ve Boşaltım Sistemi Sağlığı)
 • Pulmonoloji (Solunum Sistemi Sağlığı)
 • Medikal (Ör: Klinik Araştırmalar)

Odaklanılan bu alanlara ek olarak; sağlık çalışanlarına ve hastalara yardımcı olacak ve onların hayatlarını kolaylaştıracak, hastalıkları önlemeye veya erken teşhisine yardımcı olacak her türlü inovatif dijital sağlık çözümlerine açıktır! (Ör: Yaşlıların günlük yaşamlarını iyileştirecek çözümler, Kronik kastaların tedaviye uyumlarını artıracak çözümler, Sağlık çalışanlarının hastalarının takibini kolaylaştıracak çözümler, vb.)

Tüketici Sağlığı İş Birimi ile ilgili
 • Ağrı Kesiciler
 • Vitaminler
 • Soğuk Algınlığı
 • Dermatoloji (Cilt Sağlığı)
 • Sindirim Sağlığı

Odaklanılan bu alanlara ek olarak; program “Sağlıklı Yaşam”a hizmet edecek her türlü inovatif dijital sağlık çözümlerine açıktır! (Ör: “Anne ve bebek Sağlığı”, “Sağlık sektöründe dijital trasformasyon, Sağlık Profesyonelleri İletişim Platformları, vb.”)

Radyoloji İş Birimi ile ilgili

Sınırlama olmaksızın, radyoloji ile ilgili sağlık çalışanlarına ve hastalara yardımcı olacak ve onların hayatlarını kolaylaştıracak, hastalıkları önlemeye veya erken teşhisine yardımcı olacak her türlü inovatif sağlık çözümlerine açıktır!

Hayvan Sağlığı İş Birimi ile ilgili
 • Çiftlik Hayvanları (Ör: Veterinerlerin teşhis ve tedavi süreçlerini iyileştirecek çözümler)
 • Evcil Hayvanlar (Ör: Evcil hayvan sahiplerine veya tedavi eden veterinerlere yardımcı olacak çözümler veya platformlar)

Odaklanılan bu alanlara ek olarak veterinerlerin veya hayvan sahiplerine yardımcı olacak her türlü inovatif dijital sağlık çözümlerine açıktır!

Kurumsal Şirketleri Destekleyen İş Modelleri ve Teknoloji Çözümleri
 • İnsan Kaynakları
 • Finans ve Muhasebe
 • Satın Alma
 • Bilgi Teknolojileri (Ör: Büyük veri (Big data), Raporlama, Bilgi güvenliği)
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Hukuk

Bunların yanı sıra dijital sağlık alanında son teknolojik gelişmeleri kapsayan inovatif çözümleri bekliyoruz! (Yapay zeka, derin öğrenme(deep learning), AR, VR vb.)

Önemli Tarihler!

Hemen Başvur!

x

BAYER TÜRK SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ
GRANTS4APPS İNOVATİF FİKİRLER BAŞVURUSU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi (“BAYER” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Grants4Apps uygulamasının yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Grants4Apps uygulamasının yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ile Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hukuken yetkili kanunen yetkili kamu kurumları ile hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi BAYER tarafından süreç kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; sağlık dünyası için hastalara, sağlık sektörü çalışanlarına fayda sağlayacak, teknoloji ya da IT çözümleri üreten yaratıcı girişimciler ile ortak çalışma yürütülmesi kapsamında, Grants4Apps uygulaması kanalı ile yapmış olduğunuz başvuruya dayalı olarak toplanmaktadır. İşbu sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca bu Aydınlatma Metni’nin kapsamında yer alan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com üzerinden BAYER’e iletebilirsiniz. BAYER, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, BAYER’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Please wait...

Sıkça Sorulan Sorular

Bayer Türk Girişimcilerden Ne Talep Ediyor?

Bayer Türk'ün programa kabul edilen girişimlerden hiçbir maddi beklentisi yoktur. "Bayer Türk'ün amacı, dijital sağlık alanında büyümek isteyen teknoloji girişimcilerini, sektörün uzmanları ile bir araya getirerek desteklemektir."

Grants4Apps Turkey hızlandırma programına katılım şartları nelerdir?

Grants4Apps Turkey uzun soluklu bir projedir ve ekibinizin en az 3 üyesi program süresince İstanbul'da bulunmak zorundadır. Kurucular ve kilit üyeler İstanbul'da olmalıdır ve bu konuda kesinlikle istisna yapılmamaktadır. Şehir dışından gelecek olan ekiplerin yol ve konaklama masrafları program tarafından karşılanmayacaktır. Ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Nasıl başvuru yapabilirim?

grants4apps.com/Turkey sayfasında ki başvuru formunu kullanabilirsiniz.

Programa kaç girişim kabul edilecektir?

Programa toplamda 5 girişim seçilecektir.

Kim başvuru yapabilir?

Grants4Apps Turkey ile fikir aşamasını geçmiş ve üzerinde çalışılabilecek yalın bir ürüne (MVP) ya da prototipe sahip olan, hayvan sağlığından insan sağlığına, sağlık sektörü çalışanlarına ve/veya hastalara fayda sağlayacak teknoloji, bilişim ve iş modeli çözümleri ile sektöre yaratıcı çözümler getirebilecek fikirler arıyoruz. Türkiye'de böyle bir girişime sahip 18 yaşından büyük gerçek kişiler ile tüzel kişiler Grants4Apps® Turkey Hızlandırma programına başvurabilir.

Geliştirilen yazılım veya teknoloji ile ilgili fikri haklara sahip olacak mıyım?

Evet, fikri ve sinai mülkiyet hakları şirketinizde kalır.

Diğer başvuruları görebilecek miyim?

Hayır, başvurular yalnızca Bayer inceleme ekipleri tarafından görüntülenebilir. Bazı durumlarda, inceleme ekipleri programla ilgili harici ortakları da içerebilir veya Bayer inceleme ekipleri başvurunuzla ilgili detaylarını içermeyecek şekilde dış yatırım ortaklarıyla konuşabilir.

Birden fazla başvuru yapabilir miyiz?

Evet, birden fazla proje ile başvuru yapabilirsiniz. Fakat her bir projeniz için ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuruda ve program süresince hangi dil kullanılmaktadır?

Başvurularınızı Türkçe yapabilirsiniz, ancak program boyunca yapılacak eğitim ve sunumlar İngilizce olacaktır.. Bu sebeple, ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Başvurunun yasal şartları nelerdir?

Programa başvuran gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartnameyi kabul etmesi gerekmektedir: Sağladığım bilgilerin gizli olmadığını ve Bayer'in bu bilgilere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmayacağını biliyorum. Buna ek olarak, bu başvuruyu değerlendirmek amacıyla, Bayer Grubunun herhangi bir şirketinin ve Bayer Türk ve Grants4Apps projesiyle ilişkili Bayer'in tüm kurumsal ortaklarının bu başvuruda belirttiğim kişisel verilerimi saklamasına ve işlemesine onay veriyorum. Burada tarif edilen projedeki bahsi geçen fikri, tek başıma veya birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımla beraber bulduğumu(zu) ve kasıtlı bir sebeple üçüncü bir şahsın haklarını ihlal etmediğimi(zi) beyan ederim. Halihazırda bilgim dahilinde kamuya açık projemize benzer hiçbir yazılım ya da teknoloji bulunmadığını beyan ederim. Projenin fikrini potansiyel olarak kapsayabilecek üçüncü taraf patentlerinin veya patent başvurularının farkında olmadığımı beyan ederim.

Başvuru formunda hangi sorular sorulmaktadır?

Projenizin ismini, çözümünüzün bir açıklamasını ve çözmek istediğiniz sorunların açıklamasını yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, projenizin pazardaki mevcut çözümlerden farklarını, üst düzey bir proje planını ve takımınızın becerilerini tanımlamanız gerekmektedir. Projenizi veya şirketinizi tanımlayan veya yararlı olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri içeren bir .pdf dosyası yükleyebilirsiniz. Hiçbir koşul altında gizli bilgi vermemelisiniz.

E-posta listemize dahil olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz